Monday, June 28, 2004

آروين يا انجل

ساعت حدود 7:30 دقیقه بود از حموم بیرون اومده بودم و مشغول درست کردن موهام بودم ،زنگ در به صدا در اومد آرش بود حسابی شاکی بود از اینکه من هنوز آماده نبودم براش نوشیدنی ریختم و مشغول لباس پوشیدن شدم ،آهان یادم رفت بگم من امشب ميهماني عروسی دعوت دارم ،جدیدترین کت و شلوارم را پوشیدم و کراواتی رو که برای پیدا کردنش بیشتر از 10 تا مغازه رو گشته بودم زدم ،به نظر خودم عالی شده بودم فقط ناراحتیم ازاین بود که ماشینم تعمیرگاه بود و آرش هم مثل همیشه ماشینشو خواهرش برده بود ،بگذریم .به آژانس سر کوچه زنگ زدم و ماشین گرفتیم و به عروسی رفتیم ... وای چه خبره ،مجلس فوق العاده ای بود ،لیوان شربتم رو در دست گرفته بودم و به رقص نگاه می کردم ،آرش هم که نیومده وسط مجلس بود ،نیم ساعتی از مجلس گذشته بود و هنوز کیس ایده آلی برای رقص و صحبت پیدا نکرده بودم ،تا اینکه چشمم به یکی از اساتید قدیمیم افتاد ، چقدر دلم براش تنگ شده بود ،نمی دونم چطور به سر میزش رسیدم با همسرش مشغول صحبت بود به محض دیدن من بلند شد و ست در گردنم انداخت کلی با هم صحبت کردیم و منو به همسر زیباش معرفی ،پیش خودم فکر کردم که این زن و شوهر چقدر جذاب هستند ،لحظاتی نگذشته بودم که دختری زیبا سر میز ما اومد تقریبآ برای چند لحظه یادم رفت که دارم در چه باره ای صحبت می کنم ،انجل صورتی ظریف داشت که گونه های استخوانی برجسته و چشمهای سیاه بزرگش با موهای مشکی بلندش اونو سکی تر می کرد مخصوصا لباس شب بلند سیاهی که پوشده بود بازوها و رونهای سفید خوش تراشش رو هر چی بیشتر نمایان می کرد و با ایکنه دهنش کوچک نبود اما لبهای برجستش در حالت لبخند دندانهای سفیدش رو نشون می داد ،استاد منو معرفی کرد و منم بدون از دست دادن زمان بلند شدم و با انجل دست دادم ،مدتی را با هم مشغول صحبت کردن بودیم تا اینکه همسر استاد پرسید مثل اینکه شما فراموش کردید در عروسی هستید و یا شاید رقص بلد نیستید و از انجل خواست که مرا برای رقص به قسمت مخصوص ببرد ،خلاصه ما اونشب کلی رقصیدیم و بگذریم که آرش چقدر غر زد و گفت کوفتت بشه ،زمان صرف شام بود که با فرد چهارم خانواده استاد آشنا شدم ،آروین............. ادامه دارد........ خوب دوستان اين قسمت اول از خاطره آروين و انجل بود ،اگر دوست داريد بدونين سينا بين آروين و انجل با چه مسايلي روبرو ميشه بايد نظر بدين ، تا يادم نرفته حتما به لينك زير يه سر بزنيد ،مربوط به تظاهرات همجنسگرايان در نيويورك هستش آدرسش :http://story.news.yahoo.com/news?g=events/wl/062704gaypride&a=&tmpl=ga&e=1&m=g&c=1 موفق باشيد و نظر يادتون نره..

No comments: