Tuesday, March 07, 2006

توجه به همجنسگرایان ایرانی موضوع مهم روزنامه ها و رسانه های معروف هلندی

توجه به همجنسگرایان ایرانی موضوع مهم روزنامه ها و رسانه های معروف هلندی گردید، با توجه به اخبار درج شده و مصاحبه های تلویزیونی در هلند که این روزها به همجنسگرایان ایرانی و مشکلات این دسته از عزیزان در ایران اختصاص یافته است، لازم دیدیم مطالب مهمی را در این زمینه منتشر نماییم و به اطلاع شما عزیزان که همواره نگران نقض حقوق بشر در هرجای دنیا می باشید برسانیم. به محض اینکه وزیر مهاجرت هلند خانم ریتا فردونک نامه هایی که توسط سفارت هلند در تهران و وزیر امور خارجه هلند توین شده و در کل نیمی از حقیقت به تصویر کشیده شده بود را دریافت کردند، نامه ای رسمی خطاب به پارلمان هلند نوشتند که بنابر گزارش ها و تحقیقات انجام شده در ایران برای رابطه همجنسگرایان در ایران مجازات مرگ در نظر گرفته شده اما دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که "هیچ وقت فردی را به خاطر رابطه همجنسگرایانه اش در ایران اعدام نکرده ایم".مطلب مهم دیگر در این نامه این است که گفته شده: "غیر ممکن نمی باشد که افراد همجنسگرا در جامعه ایران فعالیت کنند" (این دقیقا متن ترجمه شده هلندی به فارسی نامه می باشد که خانم وزیر به صورت غیر واضح و نامفهوم استناد کرده اند) این دو نکته ذکر شده ما را به تفکر واداشت که آیا یک عقل سلیم این گزارشات را باور می کند و یا اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به قانون مجازات عمل نمی کند و افراد همجنسگرا به راحتی در ایران مشغول به زندگی هستند بدون اینکه مشکلی از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران متوجه این دسته از افراد باشد

No comments: