Monday, August 16, 2004

لغو ازدواج چهار هزار همجنسگرا در کاليفرنيا

ديوان عالی کاليفرنيا سند ازدواج بيش از چهار هزار زوج همجنسگرا در شهر سانفرانسيسکو را لغو کرده است. اين دادگاه رای داد که تصميم شهردار سانفرانسيسکو برای صدور سند ازدواج برای زوج های همجنس قوانين اين ايالت را نقض می کند، زيرا اين قوانين ازدواج را وصلت ميان يک مرد و يک زن تعريف کرده است. گوين نيوسام، شهردار سانفرانسيسکو، در ماه فوريه سال جاری اجازه ازدواج همجنسگرايان را صادر کرده بود که به ازدواج بيش از چهار هزار نفر که از سراسر آمريکا به اين شهر سرازير شدند منجر شد. اما اقدام وی گروه های محافظه کار را به خشم آورد و اين گروه ها متعاقبا طی شکاياتی خواستار ممنوعيت ازدواج همجنسگرايان شدند. ديوان عالی کاليفرنيا در ماه مارس دستور توقف ازدواج همجنسگرايان تا زمان صدور حکم نهايی درباره مساله را صادر کرده بود. اکنون اين دادگاه می گويد که تصميم شهردار سانفرانسيسکو ناقض قوانين ايالتی، که ازدواج را پيوند ميان يک مرد و يک زن تعريف می کند، است. در اقدامی جداگانه، شهر سانفرانسيسکو و گروه های حامی حقوق همجنسگرايان، ايالت کاليفرنيا را برای لغو قانون منع ازدواج همجنسگرايان تحت پيگرد قرار داده اند. پرونده مربوط به اين دعوی در ادامه سال جاری بررسی خواهد شد. پرونده مشابهی در ايالت ماساچوست به قانونی شدن ازدواج همجنسگرايان در آن ايالت منجر شده بود.

No comments: