Monday, April 14, 2008

Motion 001,tom

من هرچی تو ورد پرس گشتم روشی برای محدودیت سنی پیدا نکردم و همینطور یه نامه به مدیریت نوشتم و پاسخ گرفتم که فعلا همچین چیزی ندارن.

واسه همین من امروز یه عکس متحرک آپلود کردم اما فقط تصویر کوچیکشو گذاشتم ،واسه دیدن عکس در اندازه باید روش کلیک کنید

gif photo

No comments: